Ksiga Przysw

Ksiga Przysw [Prz], Ksiga Przypowieci Salomona [Przyp] jedna z ksig dydaktycznych (mdrociowych) Starego Testamentu. Nie jest ona dzieem jednego autora, lecz prac zbiorow zoon z rozmaitych tekstw, ktre zebra nieznany autor w V w. p.n.e. i napisa by moe cz wstpn, na ktr skadaj si oglne napomnienia spersonifikowanej Mdroci.

Ksiga Koheleta

Ksiga Koheleta [Koh], Ksiga Eklezjastesa [Ekl], Ksiga Kaznodziei Salomona [Kazn] - ksiga naleca do pism dydaktycznych Starego Testamentu (w Biblii Hebrajskiej zaliczana do ketuwim - pisma). Kohelet (po gr. Ekklesiastes) - to nazwa urzdu osoby uprawnionej do przemawiania podczas zebra. Autor podaje si za syna krla Dawida, a pewne informacje wskazuj na osob krla Salomona - co jednak stanowi prawdopodobnie fikcj literack.

Ksiga Mdroci

Ksiga Mdroci, Mdro Salomona w katolickim i prawosawnym kanonie Biblii jest jedn z dydaktycznych (mdrociowych) ksig Starego Testamentu, zaliczan do ksig deuterokanonicznych. Wyznawcy judaizmu i Kocioy protestanckie odrzucaj jej kanoniczno, zaliczajc Ksig Mdroci do utworw apokryficznych.

Ksiga Syracha

Mdro Syracha [Syr], Eklezjastyka [Ekli] jedna z ksig dydaktycznych (mdrociowych), zaliczanych przez Koci katolicki i prawosawny do ksig deuterokanonicznych Starego Testamentu. Jest to jedna z nielicznych ksig Starego Testamentu, w ktrej pojawia si imi autora: Jezus, syn Syracha.