• KAZANIA DAWIDA; DLA SALOMONA (EKLEZJASTYK)

  Spis akronimów:

  BG - Biblia Gdańska (1634 r. Public Domain );
  BW - Biblia Warszawska;
  BJW - Biblia Jakuba Wujka;
  BB - Biblia Brzeska;
  BWP - Biblia Warszawsko-Praska;
  1000 lub BT - Biblia Tysiąclecia;
  M - Tłumaczenie Czesława Miłosza;
  RWD - Ja, Rafał Łepik.



  Tu możesz pobrać pliki komputerowe z Bibliami, które są Public Domain
  Dla człowieka lepszy jest smutek niż radość (VII 1÷7)
  VII

  08. (BB)

  09. (BG) Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzu głupich odpoczywa.

  10. (BT)

  11. (BJW)

  12. (BB)

  13. (RWD) Przypatrz się temu wszystkiemu i orzecz, czyż jest człowiek, który potrafi dociec ładu w tym co Bóg celowo wypaczył.

  14. (BWP)

  15. (BT)

  16. (RWD/KJV) Nie broń słuszności bardziej niż potrzeba, i byś jednako nie wywyższał się swoją mądrością, bo czemu miałbyś zgotować sam sobie zagładę.

  17. (RWD/KJV) + (BT) I przeciwnie nie bądź bardzo niezdrożnym, tak abyś nie był głupcem. Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć?

  18. (BT)

  19. (BT)

  20. (BJW)

  21. (BB)

  22. (BJW)

  23. (BB)

  24.



  O prawości i nieprawości w życiu, i o zdrożności złej kobiety (VII 25÷29)

Księga Przysłów

Księga Przysłów [Prz], Księga Przypowieści Salomona [Przyp] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu. Nie jest ona dziełem jednego autora, lecz pracą zbiorową złożoną z rozmaitych tekstów, które zebrał nieznany autor w V w. p.n.e. i napisał być może część wstępną, na którą składają się ogólne napomnienia spersonifikowanej Mądrości.

Księga Koheleta

Księga Koheleta [Koh], Księga Eklezjastesa [Ekl], Księga Kaznodziei Salomona [Kazn] - księga należąca do pism dydaktycznych Starego Testamentu (w Biblii Hebrajskiej zaliczana do ketuwim - pisma). Kohelet (po gr. Ekklesiastes) - to nazwa urzędu osoby uprawnionej do przemawiania podczas zebrań. Autor podaje się za syna króla Dawida, a pewne informacje wskazują na osobę króla Salomona - co jednak stanowi prawdopodobnie fikcję literacką.

Księga Mądrości

Księga Mądrości, Mądrość Salomona – w katolickim i prawosławnym kanonie Biblii jest jedną z dydaktycznych (mądrościowych) ksiąg Starego Testamentu, zaliczaną do ksiąg deuterokanonicznych. Wyznawcy judaizmu i Kościoły protestanckie odrzucają jej kanoniczność, zaliczając Księgę Mądrości do utworów apokryficznych.

Księga Syracha

Mądrość Syracha [Syr], Eklezjastyka [Ekli] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych), zaliczanych przez Kościół katolicki i prawosławny do ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu. Jest to jedna z nielicznych ksiąg Starego Testamentu, w której pojawia się imię autora: Jezus, syn Syracha.