• KSIĘGA KOHELETA, KSIĘGA EKLEZJASTESA

  Spis akronimów:

  BG - Biblia Gdańska (1634 r. Public Domain );
  BW - Biblia Warszawska;
  BJW - Biblia Jakuba Wujka;
  BB - Biblia Brzeska;
  BWP - Biblia Warszawsko-Praska;
  1000 lub BT - Biblia Tysiąclecia;
  M - Tłumaczenie Czesława Miłosza;
  RWD - Ja, Rafał Łepik.  Tu możesz pobrać pliki komputerowe z Bibliami, które są Public Domain
  O okropności niesprawiedliwego ucisku, i zazdrości z powodzeń (IV 1÷8)
  IV

  09. (BWJ)

  10. (BT) + (BW) Bo gdy upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma drugiego, który by go podniósł.

  11. (BB)

  12. (BW) + (RWD) A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać; na wzór sznura potrójnego, który nie tak szybko się zerwie.

  13. (BW) + (RWD) Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje żadnego z tych ostrzeżeń.

  14. (BG) + (RWD) Bo ów młody jest nawet z więzienia wyjść zdolny, aby królował, a ten - i już w królestwie swojem - zubożeć może.

  15. (BG) + (RWD) I obserwowałem wszystkich żyjących, którzy chodzą pod słońcem, że przestawali z chłopięciem, potomkiem onego, który miał nastąpić na królestwo po nim

  16. (BB) + (RWD) + (BT) Niezliczony też lud jest wszystkich onych. Jak i tych którzy potem będą, a u tych którzy potem przyjdą nie będzie się cieszył takim szacunkiem. Bo jakże by inaczej miało być, i to jest marność i pogoń za wiatrem.  Rady jak się do modlić do Boga (IV 17÷V 7)

Księga Przysłów

Księga Przysłów [Prz], Księga Przypowieści Salomona [Przyp] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu. Nie jest ona dziełem jednego autora, lecz pracą zbiorową złożoną z rozmaitych tekstów, które zebrał nieznany autor w V w. p.n.e. i napisał być może część wstępną, na którą składają się ogólne napomnienia spersonifikowanej Mądrości.

Księga Koheleta

Księga Koheleta [Koh], Księga Eklezjastesa [Ekl], Księga Kaznodziei Salomona [Kazn] - księga należąca do pism dydaktycznych Starego Testamentu (w Biblii Hebrajskiej zaliczana do ketuwim - pisma). Kohelet (po gr. Ekklesiastes) - to nazwa urzędu osoby uprawnionej do przemawiania podczas zebrań. Autor podaje się za syna króla Dawida, a pewne informacje wskazują na osobę króla Salomona - co jednak stanowi prawdopodobnie fikcję literacką.

Księga Mądrości

Księga Mądrości, Mądrość Salomona – w katolickim i prawosławnym kanonie Biblii jest jedną z dydaktycznych (mądrościowych) ksiąg Starego Testamentu, zaliczaną do ksiąg deuterokanonicznych. Wyznawcy judaizmu i Kościoły protestanckie odrzucają jej kanoniczność, zaliczając Księgę Mądrości do utworów apokryficznych.

Księga Syracha

Mądrość Syracha [Syr], Eklezjastyka [Ekli] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych), zaliczanych przez Kościół katolicki i prawosławny do ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu. Jest to jedna z nielicznych ksiąg Starego Testamentu, w której pojawia się imię autora: Jezus, syn Syracha.