• KSIĘGA KOHELETA, KSIĘGA EKLEZJASTESA

  Spis akronimów:

  BG - Biblia Gdańska (1634 r. Public Domain );
  BW - Biblia Warszawska;
  BJW - Biblia Jakuba Wujka;
  BB - Biblia Brzeska;
  BWP - Biblia Warszawsko-Praska;
  1000 lub BT - Biblia Tysiąclecia;
  M - Tłumaczenie Czesława Miłosza;
  RWD - Ja, Rafał Łepik.  Tu możesz pobrać pliki komputerowe z Bibliami, które są Public Domain
  Los wyróżnionego przez Boga człowieka podobny jest z ciała bydłu (III 18÷22)
  IV

  01. (RWD/KJV) + (BB) Wobec czego żem wrócił do rozważania sprawiedliwości, które są pod słońcem, a oto widziałem łzy uciśnionych, którym nie było pocieszyciela i mieli moc nad nimi ci, którzy je uciskali, a nie był nikt, co by je pocieszył.

  02. (RWD) Przeto, bardziej błogosławiłem tym którzy byli trupami, niż tym oskarżanym, którzy póki co przeżyli.

  03. (BJW)

  04. (RWD) Zacząłem więc od początku, i patrząc na pracę ludzi, widział że, nawet każde powodzenie w niej, jest ku zazdrości jednym drugim, i że Ci mają z tego powodu utrapienie ducha, i iż ci ino pogonią za wiatrem.

  05. (BJW)

  06. (RWD) + (BT) + (BJW) Lepsza jest jedna garść ze spokojem: niż obie pełne ręce z pracy wraz z udręczeniem myśli.

  07. (RWD/KJV) + (BWP) Potem żem zrezygnował, lecz zobaczyłem odmienną marność pod słońcem.

  08. (RWD) + (BWP) Zdarza się, że ktoś jest sam; nikogo nie ma koło siebie: ani syna, ani nawet brata. Zaprawdę posiada za to ogromne, niezmierzone bogactwa, ale jego oczy jeszcze się nie zaczęły nasycać dobrami. W końcu pyta: Dla kogóż ja się tak męczę i odmawiam sobie wszelkiej przyjemności? To także marność, to też bardzo niedobre.  Wspólnota ludzka, i młodość niesie korzyści (IV 9÷16)

Księga Przysłów

Księga Przysłów [Prz], Księga Przypowieści Salomona [Przyp] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu. Nie jest ona dziełem jednego autora, lecz pracą zbiorową złożoną z rozmaitych tekstów, które zebrał nieznany autor w V w. p.n.e. i napisał być może część wstępną, na którą składają się ogólne napomnienia spersonifikowanej Mądrości.

Księga Koheleta

Księga Koheleta [Koh], Księga Eklezjastesa [Ekl], Księga Kaznodziei Salomona [Kazn] - księga należąca do pism dydaktycznych Starego Testamentu (w Biblii Hebrajskiej zaliczana do ketuwim - pisma). Kohelet (po gr. Ekklesiastes) - to nazwa urzędu osoby uprawnionej do przemawiania podczas zebrań. Autor podaje się za syna króla Dawida, a pewne informacje wskazują na osobę króla Salomona - co jednak stanowi prawdopodobnie fikcję literacką.

Księga Mądrości

Księga Mądrości, Mądrość Salomona – w katolickim i prawosławnym kanonie Biblii jest jedną z dydaktycznych (mądrościowych) ksiąg Starego Testamentu, zaliczaną do ksiąg deuterokanonicznych. Wyznawcy judaizmu i Kościoły protestanckie odrzucają jej kanoniczność, zaliczając Księgę Mądrości do utworów apokryficznych.

Księga Syracha

Mądrość Syracha [Syr], Eklezjastyka [Ekli] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych), zaliczanych przez Kościół katolicki i prawosławny do ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu. Jest to jedna z nielicznych ksiąg Starego Testamentu, w której pojawia się imię autora: Jezus, syn Syracha.