• KSIĘGA KOHELETA, KSIĘGA EKLEZJASTESA

  Spis akronimów:

  BG - Biblia Gdańska (1634 r. Public Domain );
  BW - Biblia Warszawska;
  BJW - Biblia Jakuba Wujka;
  BB - Biblia Brzeska;
  BWP - Biblia Warszawsko-Praska;
  1000 lub BT - Biblia Tysiąclecia;
  M - Tłumaczenie Czesława Miłosza;
  RWD - Ja, Rafał Łepik.  Tu możesz pobrać pliki komputerowe z Bibliami, które są Public Domain
  Wspólnota ludzka, i młodość niesie korzyści (IV 9÷16)
  V

  01. (BB)

  02. (BJW)

  03. (BJW) + (BWP) + (RWD) Za wielkim staraniem sny idą, a za wieloma snami mowa, zaś jej możenie jest szaleństwem.

  04. (BT) + (RWD) Jeżeli złożyłeś jakiś ślub Bogu, nie zwlekaj z jego spłaceniem czynem, bo w głupcach nie ma On upodobania. To, co ślubowałeś, koniecznie spłać!

  05. (BB) + (BWP) Lepiej jest nie obiecać, a niżli obiecawszy, nie spłacić potem złożonego ślubu.

  06. (BB) + (RWD) Nie dopuszczaj ustom twym, abyś przez nie został obarczony brzemieniem grzechów twych, ani mów przed aniołem, iż się to stało przez zbłądzenie, by się snadź Bóg nie rozgniewał dla takich twoich słów, a rozproszyłby sprawy rąk twoich.

  07. (BWP) + (BW) + (RWD) Gdy będziesz tedy rozumiał, że coraz liczniejsze są różne mrzonki, mnożą się marności – Lecz ty tedy bój się Boga!  O co trzeba dbać w życiu, i o gromadzeniu bogactw (V 8÷19)

Księga Przysłów

Księga Przysłów [Prz], Księga Przypowieści Salomona [Przyp] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu. Nie jest ona dziełem jednego autora, lecz pracą zbiorową złożoną z rozmaitych tekstów, które zebrał nieznany autor w V w. p.n.e. i napisał być może część wstępną, na którą składają się ogólne napomnienia spersonifikowanej Mądrości.

Księga Koheleta

Księga Koheleta [Koh], Księga Eklezjastesa [Ekl], Księga Kaznodziei Salomona [Kazn] - księga należąca do pism dydaktycznych Starego Testamentu (w Biblii Hebrajskiej zaliczana do ketuwim - pisma). Kohelet (po gr. Ekklesiastes) - to nazwa urzędu osoby uprawnionej do przemawiania podczas zebrań. Autor podaje się za syna króla Dawida, a pewne informacje wskazują na osobę króla Salomona - co jednak stanowi prawdopodobnie fikcję literacką.

Księga Mądrości

Księga Mądrości, Mądrość Salomona – w katolickim i prawosławnym kanonie Biblii jest jedną z dydaktycznych (mądrościowych) ksiąg Starego Testamentu, zaliczaną do ksiąg deuterokanonicznych. Wyznawcy judaizmu i Kościoły protestanckie odrzucają jej kanoniczność, zaliczając Księgę Mądrości do utworów apokryficznych.

Księga Syracha

Mądrość Syracha [Syr], Eklezjastyka [Ekli] – jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych), zaliczanych przez Kościół katolicki i prawosławny do ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu. Jest to jedna z nielicznych ksiąg Starego Testamentu, w której pojawia się imię autora: Jezus, syn Syracha.